Yes We Dan! vs Lucas I am Your Father

Ani-da Potato vs Dan of Soup